Concept

Micro Locals Project

.Digitale Online Nieuws & Videoberichten . .De afgelopen 5 jaar heeft er een enorme explosie plaatsgevonden van online nieuws content, gedreven door technische verbeteringen, initiatieven van platforms zoals YouTube, Instagram, Facebook, en grote investeringen door politieke partijen, organisaties, nieuws- en mediabedrijven in nieuwe visuele vertelvormen. Maar is dit een positieve toevoeging aan het digitale landschap …

Blog

Menu Pos

.

MENU POS (PROCESS ONLINE SYSTEEM), beter bekend als Robotic Process Automation (RPA)

Met MENU POS kunnen wij taken automatiseren die onze medewerkers eerder dagelijks of wekelijks uitvoerd. MENU POS software robots helpen om bepaalde taken binnen ons bedrijf RegioTV Tiel volledig te automatiseren.

Dit betekent dat de taken consistent kunnen worden uitgevoerd en dat deze elke keer weer op exact dezelfde manier worden uitgevoerd.

In het Micro Locals project gaan wij voor alle bedrijven en organisaties, d.m.v. MENU POS, software robots inzetten. Dit betekent dat onze huidige werkzaamheden er op korte termijn heel anders uit gaan zien doordat functies(lees:personen) veranderen en werk meer strategisch van aard wordt.

.

 

Doordat POS robots flexibel zijn kunnen ze hoge volumes aan administratieve nieuws-taken verwerken tijdens dal -en piekperiodes. Dat zorgt ervoor dat onze totale organisatie veel eenvoudiger zal meebewegen met de drukte in de mediamarkt.

Zo kan de RegioTV Tiel organisatie met toenemende personeelsschaarste snel opschakelen met ‘virtuele medewerkers’.

 

MENU POS (PROCESS ONLINE SYSTEEM)

RegioTV Tiel – Menu Process Online Systeem(POS) – is de automatisering van op business rules gebaseerde bedrijfsprocessen door middel van een software-applicatie of ‘robot’.

Menu Process Online Systeem(POS) is niets meer of minder dan een softwarelaag die over de bestaande systemen wordt gelegd en zodanig wordt getraind, geinstrueerd of ingericht dat het de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van taken weet te vinden.

Softwarerobots kunnen ‘menselijke handelingen’ imiteren. Ze kunnen, -ongeacht de herkomst van data-, gegevensstromen te controleren, structureren, verrijken, valideren (classificeren), opslaan, communiceren of te verzenden.

Informatie-gedreven robots zijn efficiënt in het ondersteunen van medewerkers bij administratieve data- en taakverwerking.

Voorbeelden voor het invoeren van MENU POS zijn:

• Uploaden van dagelijkse nieuwsgaring, content en advertenties
• Beantwoorden of archiveren van e-mails
• Beheren van het facturatieproces of offerteproces
• Printen en verzorgen van orders en rapportages
• Verwerken van gegevens in klantsystemen
• Updaten van het nieuws, informatie en/of advertentie
• Beheren van contracten van klanten

.

.

Hoe werkt de Menu POS software?

Het robotiseren van een proces is een kwestie van minuten; de POS-software moet één keer mee kijken met hetgene dat op het beeldscherm van de medewerker gebeurt. De basis van robotiseren met POS is het kopiëren van menselijke handelingen in systemen, om deze taken vervolgens over te nemen.

De meeste tijd ligt in de voorbereiding, in de optimalisatie en standaardisatie van het te automatiseren proces. Optimalisatie en standaardisatie is een essentiële stap, een inefficiënt proces leidt immers tot een inefficiënte robot.

Vanuit een procesanalyse kan worden bepaald hoe POS op de juiste plek en op de juiste manier kan worden ingezet om de verschuiving van knelpunten in het proces te voorkomen. De eerste stap in een
MENU POS traject is dan ook vaak het selecteren en prioriteren van de processen die gerobotiseerd kunnen worden.

Met behulp van een quick-scan bepalen wij op basis van een aantal criteria, zoals volume, frequentie en foutgevoeligheid, het proces met de meeste POS potentie en maken concreet wat de verwachte voordelen zijn.

.

.

MENU POS zal de RegioTV Tiel helpen de volgende doelen te bereiken:

• Medewerkers krijgen een virtuele assistent en kunnen zich volledig richten op uitdagender en zinvollere nieuws-taken
• Lagere kosten van de uitvoering van een proces
• Kortere doorlooptijden
• Betere kwaliteit van dienstverlening ( lager risico op fouten)
• Hogere beschikbaarheid 24/7
• Waar zal de POS software intern voor ingezet worden?
• MENU POS kan ingezet worden voor repeterende werkzaamheden.

Werkzaamheden die een dagelijks karakter vertonen en elke dag weer het zelfde ritueel vertonen. De ware kracht van MENU POS robotisering ligt in het verbinden van applicaties en systemen met administratieve processen en werkstromen binnen uw organisatie.

POS is dan ook een uitgebreide, geïntegreerd platform voor het realiseren van uw doelstellingen voor digitale bedrijfsautomatisering.

De POS software van RegioTV Tiel zal iedere organisatie helpen het maximale potentieel te benutten. Weten welke bedrijfsprocessen in aanmerking komen voor slimme MENU POS robotisering?

Wij denken graag met u mee!

.

.

Over MENU POS


RegioTV Tiel is de Menu Process Online Systeem specialist die mediabedrijven en organisatie met kennis en begeleiding ondersteunt in haar transitie naar nieuwe en efficiënt geautomatiseerde samenwerkingsvormen tussen het verwerken van nieuws, processen en technische systemen.

Voordelen om MENU POS softwarerobots in te zetten:

 MENU POS robots werken indien gewenst 24/7 in een
consistent tempo;
 MENU POS robots maken gebruik van algoritmes, waardoor ze
zeer accurate output leveren;
 Informatie-gedreven MENU POS robots zijn efficiënt in het
ondersteunen van medewerkers bij standaard nieuws, advertenties
administratieve data- en taakverwerking;
 MENU POS robots zijn schaalbaar en je kunt ze geheel naar
behoefte en tijdsgebonden configureren;
 MENU POS robots zijn kosteneffectief te budgetteren om het
even voor welk proces, de terugverdientijd wordt onmiddellijk
inzichtelijk.